Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Predavač

Marcela Kir, HNB

Svrha seminara

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a stupio je na snagu 1. siječnja 2018. Cilj je ovog seminara ponoviti najvažnije odredbe ovog Zakona te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom.

Naglasit će se i novine koje donosi nova direktiva iz ovog područja, objavljena u Službenom listu Europske unije 19. lipnja 2018.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2019.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Naglasci iz Zakona o SPNFT, s osvrtom na očekivane promjene

 • Definicije i obveznici
 • Identifikacija stranke – pravne i fizičke osobe
 • Stvarni vlasnici i registar
 • Obveze i mjere obveznika
 • Obavješćivanje FOJ-a
 • Zaštita i čuvanje podataka

II. Indikatori skrivanja stvarnog vlasništva

III. Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije

 • Metodologija i čimbenici rizika
 • Pojednostavljena dubinska analiza stranke
 • Pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
 • Procjena rizika – praćenje i ažuriranje

IV. Informacije koje su priložene prijenosu novčanih sredstava

 • Minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
 • Postupci kod nepotpunih podataka
 • Čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija
 • Prijenos gotovine preko granica Zajednice

V. Primjeri pranja novca i financiranja terorizma 

Vrijeme

petak, 8.11.2019. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.