Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca

Predavač

Marcela Kir

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obveznicima provedbi mjera i radnji određenih Zakonom, redovito godišnje stručno osposobljavanje i izobrazbu svih djelatnika, uključenih u obavljanje zadaća na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2016. godinu.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

  • Naglasci iz Direktive (EU) 2015/845 – s ovrtom na Nacrt zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
  • Identifikacija stranke
  • Nacrt smjernica europskih nadzornih tijela o pojednostavljenoj i pojačanoj dubinskoj analizi i faktorima rizika za kreditne i financijske institucije
  • Uredba (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava
  • Uredba (EZ) br. 1889/2005 o kontroli prijnosa gotovine preko granica Zajednice

Vrijeme

četvrtak, 24.11.2016. od 9:30 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Za sve sudionike seminara osigurana je hrana, piće, radni materijali i uvjerenje.