Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Specijalist za upravljanje cijenama

Predavač

Dario Blažeković

Svrha seminara

1. Moderni trendovi u upravljanju prodajnim cijenama i njihov značaj za konkurentno i profitabilno poslovanje kompanija

Seminar je namijenjen pojedincima s određenim profesionalnim iskustvom iz područja marketinga, prodaje, kontrolinga, razvoja te srednjem i višem menadžmentu poduzeća. Cilj seminara je upoznati polaznike s novim trendovima iz područja upravljanja cijenama koji posljednjih godina (posebno nakon ekonomske krize iz 2008.) dobivaju na izuzetnoj važnosti i popularnosti među velikim europskim kompanijama i međunarodnim korporacijama zbog svog značajnog doprinosa profitabilnosti kompanija i njihovoj stabilnosti u uvjetima krize.

2. Kvantitativna analiza u upravljanju cijenama

Seminar je namijenjen polaznicima seminara „Moderni trendovi u upravljanju prodajnim cijenama“, poslovnim analitičarima iz područja marketinga i prodaje, kontrolerima te stručnjacima iz područja poslovne strategije te analize i poslovnog planiranja. Cilj seminara je upoznati polaznike s metodama kvantitativne analize iz područja analize elemenata cjenovnog vodopada, profitabilnosti portfelja proizvoda i kupaca, cjenovne realizacije, upravljanja matricom popusta i rabata kao i praktičnom primjenom cjenovne elastičnosti i modela cjenovne optimizacije u svrhu povećanja profitabilnosti kompanije. Po završetku ovog seminara polaznici će steći upotrebljiva analitička znanja koja će im omogućiti da doprinesu unaprjeđenju profitabilnosti poduzeća u sklopu svojih dnevnih aktivnosti.

3. Razvoj sustava učinkovitog upravljanja cijenama u poduzeću

Ovaj seminar treći je i završni dio programa Specijalist za upravljanje cijenama. Seminar je namijenjen polaznicima seminara „Moderni trendovi u upravljanju prodajnim cijenama“, polaznicima seminara „Kvantitativna analiza u upravljanju cijenama“ te srednjem i višem menadžmentu kompanija. Cilj programa je sagledati problematiku upravljanja cijenama s aspekta internih procesa i procedura, sustava kompetencija, organizacijskih modela, koordinacija kadrova i projekata te informacijskih sustava.

Način realizacije

Program “Specijalist za upravljanje cijenama / Pricing Specialist” sastoji se od 3 stručna seminara koji obrađuju problematiku upravljanja prodajnim cijenama proizvoda i usluga. Svrha programa je razvoj sveobuhvatnog sustava kompetencija iz područja upravljanja cijenama, a program je namijenjen pojedincima koji imaju određeno profesionalno iskustvo iz područja marketinga, prodaje, kontrolinga i analitike.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

1. Moderni trendovi u upravljanju prodajnim cijenama i njihov značaj za konkurentno i profitabilno poslovanje kompanija

 • Utjecaj upravljanja cijenama na profitabilnost kompanije
 • Kako koristiti instrument politike cijena za povećanje stabilnosti kompanija
 • Najčešće pogreške u upravljanju cijenama i kako ih izbjeći
 • Što je Value-based Pricing
 • Percepcija potrošača u pogledu cijene: Gabor-Granger metoda i Von Westendorp skala
 • Conjoint analiza
 • Cjenovna strategija i pozicioniranje novog proizvoda
 • Psihološki utjecaji na cijenu, izazovi percepcije i teorija prosperiteta
 • Cijene i konkurencija: „Teorija igara“

2. Kvantitativna analiza u upravljanju cijenama

 • Dostupnost informacija i transparentnost podataka kao preduvjet analize
 • Cjenovni vodopad i modeliranje podataka
 • Vizualizacija podataka i sustav praćenja uspješnosti upravljanja cijenama
 • Profitabilno upravljanje cjenovnim promjenama
 • Upravljanje profitabilnošću portfelja kupaca i proizvoda
 • Praktična primjena cjenovne elastičnosti
 • Kako mjeriti elastičnost
 • Kako koristiti elastičnost u optimizaciji profitabilnosti
 • Cjenovna realizacija i pokazatelji učinkovitosti
 • Model procijenjene ekonomske vrijednosti
 • Nelinearna regresija i model optimalne cijene
 • Upravljanje matricom popusta u sklopu komercijalne politike
 • Upravljanje promotivnim akcijama

3. Razvoj sustava učinkovitog upravljanja cijenama u poduzeću

 • Multi-funkcionalnost procesa upravljanja cijenama
 • Upravljanje cijenama na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini
 • Usklađivanje strateških ciljeva kompanije s individualnim ciljevima pojedinaca i homogenizacija djelovanja različitih organizacijskih jedinica u svrhu postizanja sinergijskih učinaka
 • Razvoj internog sustava kompetencija
 • Izbor adekvatnog organizacijskog modela
 • Informacijski sustav i analitički alati kao podrška informiranom donošenju odluka
 • Izazovi upravljanja cijenama kod izvoznih poduzeća

Vrijeme

petak, 27.9.2019, 4.10.2019, 11.10.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

3600,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Cijena jednog modula iznosi 1.390,00 HRK+ PDV. Cijena za 3 modula iznosi 4.170,00 HRK + PDV. Cijena za rane prijave i uplate do 31.7.2019. iznosi 3.600,00 HRK + PDV.