Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Seminar: Organizacija i vođenje ljudskih potencijala – prije, tijekom i poslije korona krize

Predavač

Đurđica Preočanin Korica

Svrha seminara

Ovaj seminar pomoći će voditeljima u HR-u i voditeljima organizacija da strukturiraju svoju funkciju upravljanja ljudskim resursima prema strategiji i potrebama poslovanja kratkoročno i dugoročno te potrebama svojih ljudi.

Seminar će pokriti sljedeće teme:

 • Usklađivanje strategije poslovanja i sa strategijom i procesima unutar funkcije HR-a
 • Pozicija HR-a prema upravi, direktoru i unutar glavnog tima
 • Planiranje ljudskih resursa – koje ljude i s kojim kompetencijama trebamo danas i u budućnosti, kvalitativno i kvantitativno
 • Kanali zapošljavanja
 • Privlačenje, nagrađivanje i razvoj
 • Krizni HR
 • Razvojni HR
 • HR u reorganizaciji

Namjena

Trening je namijenjen stručnjacima u HR-u i voditeljima timova i organizacija kako bi razumjeli funkciju upravljanja ljudskim resursima i njenu ulogu u organizaciji te dobili osnove kako ju postaviti u svojoj tvrtki, u odnosu na okolnosti u kojima se tvrtka nalazi (rast, kriza, reorganizacija, spajanje i slično), njenoj veličini, industriji i tržištu.

Način realizacije

Interaktivna radionica, prezentacija, pripremni rad

Iz programa seminara

 • Strategija tvrtke i funkcija upravljanja ljudskim resursima – kako ih povezati i spustiti na operativnu razinu u aktivnosti i procese
 • Pozicioniranje funkcije HR-a u odnosu na direktora i tim koji upravlja tvrtkom
 • Razumijevanje potreba organizacije za ljudima danas i budućnost i planiranje aktivnosti HR-a s time u skladu
 • Privlačenje, zadržavanje i razvoj ljudi – kanali privlačenja, kako ih odabrati, kako zadržati i strukturirati razvoj ljudi
 • Krizni HR – struktura i aktivnosti HR-a u krizi
 • Razvojni HR – struktura i aktivnosti HR-a u tvrtki koja raste
 • HR u reorganizaciji – struktura i aktivnosti HR-a pri reorganizaciji i restrukturiranju

Vrijeme

petak, 10.7.2020. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Westin

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.