Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Javna nabava: Provedba otvorenog postupka uz kratak osvrt na posebnosti postupaka financiranih iz EU fondova

Predavač

Loreta Zdrilić, Mia Primorac

Svrha seminara

Velike promjene koje su se dogodile u javnoj nabavi sa stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi nastavljaju se i danas uvođenjem novih e-metodologija rada i razvojem pravne prakse vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave.

Svrha seminara je, prije svega, ukazati na važnost samog istraživanja tržišta odnosno prethodne analize tržišta i prethodnog savjetovanja u cilju jačanja osnovnih načela javne nabave, osobito načela jednakog tretmana i načela transparentnosti, te pripreme kvalitetnih troškovnika za provođenje postupaka.

Veliku novost u postupku pregleda i ocjene ponuda predstavlja dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH (sudski registar, obrtni registar, kaznena evidencija i porezna evidencija) koji će tijekom seminara biti prikazani putem platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave.

EU fondovi i dodjela bespovratnih sredstava, na razini ideje i u kontekstu novinskih članaka, zvuče privlačno i primamljivo, ali da bi se takve aktivnosti realizirale u stvarnosti su potrebna specifična znanja, kreativnost i veliko strpljenje.

Pripremanje projekata traje dugo, a realizacija je specifična u odnosu na postupke javne nabave koje provodimo temeljem institucionalnih planova nabave.

Osobit pečat i težinu cjelokupnoj realizaciji projekata daju korektivne mjere koje se kreću do 100%-tnog iznosa odobrenih sredstava priznatih kao prihvatljiv trošak.

U tom kontekstu važno je napomenuti da se osobita pažnja tijekom realizacije projekata financiranih iz EU fondova treba posvetiti svakoj aktivnosti koja se provodi i svaku od aktivnosti staviti u kontekst cjeline i provjera koje slijede.

Seminarom želimo izuzetno veliki broj zakonskih članaka pojednostavniti za primjenu ponuditeljima i naručiteljima, kako bi bili uspješniji pri izradi ponuda i provođenju postupaka javne nabave, a samim tim i povlačenju sredstava iz EU fondova.

Iz programa seminara

 • Priprema postupka
  • Odluka o povjerenstvu
  • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Dokumentacija o nabavi
  • Osnove za isključenje
  • Starost dokumenata
  • Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH
  • Kriteriji za odabir (uvjeti sposobnosti)
  • Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
 • Postupci javne nabave temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Realizacija ugovora s osvrtom na ex ante i ex post pregled provedenih postupaka
 • Pogreške i nepravilnosti kroz primjere
 • Praksa DKOM-a po fazama postupka

Vrijeme

četvrtak, 20.9.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.